Zaproszenie do udziału w projekcie "Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci"

Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska w polskich szkołach realizuje bezpłatne warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia w ramach projektu "Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci". Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po za kompleksowymi warsztatami obejmującymi wszystkie grupy społeczności szkolnej,
fundacja oferuje także komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na zagrożenia, przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ponadto udostępnia katalog zasobów edukacyjnych, organizuje trzy edycje Konkursu Cybernautów oraz inspiruje inne szkoły do działania poprzez prowadzenie bazy Dobrych Praktyk. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów, wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach. Wszystkie zasoby edukacyjne dostępne są na stronie projektu: www.cybernauci.edu.pl.

Zofia Radziwiłł
Specjalistka ds.
komunikacji ze szkołami

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
tel./fax: +48 22 465 15 35
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl
www.nowoczesnapolska.org.pl