Konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach” w Bielsku Podlaskim

Data wydarzenia: 
22/05/2017

22 maja odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach”, której organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Wzięło w niej udział 105 nauczycieli z Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego.

Konferencję rozpoczął dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Zdzisław Babicz. Podziękował Panu Dyrektorowi szkoły w  Bielsku Podlaskim za udostępnienie pomieszczeń szkolnych.

Podczas części plenarnej przekazane zostały ogólne informacje dotyczące zmian w systemie edukacji. Pani Krystyna Grabowska omówiła podstawy prawne wdrażanych zmian w edukacji. Pan Zdzisław Babcz przedstawił kierunki zmian podstawy programowej.

W drugiej części konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty dotyczące nowych podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania. Odbyło się 8 warsztatów prowadzonych przez konsultantów CEN w Białymstoku. (edukacja wczesnoszkolna – Jadwiga Czyżewska, j. polski – Beata Borys, j. obcy – Jolanta Grygoruk, historia – Artur Brzeziński, matematyka – Joanna Wasilewska, informatyka – Katarzyna Gagan, przedmioty przyrodnicze – Anna Karpowicz, wychowanie do życia w rodzinie – Grażyna Łaniewska)

Konferencji towarzyszyła prezentacja oferty wydawnictwa Nowa Era oraz MAC Edukacja.