Rozstrzygnięcie konkursu "Od patyków do plików"

Komunikat z posiedzenia komisji konkursu

„Od patyków do plików”

 

 1. Celem konkursu było :
 • uświadomienie roli książki w kształtowaniu historii ludzkości;
 • popularyzacja literatury, form i metod oraz narzędzi wspierających promocję czytelnictwa;
 • wyzwalanie ciekawych i twórczych inicjatyw edukacyjnych nauczycieli,
 • wspieranie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie było indywidualne opracowanie autorskiego pakietu edukacyjnego składającego się ze scenariusza zajęć  i prezentacji multimedialnej  w  jednej z trzech  kategoriach:

 • szkoła  podstawowa -  „Książki różnych pokoleń”
 • gimnazjum -  „Książka na przestrzeni wieków”
 • szkoła ponadgimnazjalna - „Książka przyszłości”

3. Ocenie podlegały:

 • zgodność z tematem;
 • merytoryczna poprawność;
 • bogactwo treści;
 • oryginalność;
 • sposób przekazania wiedzy;
 • wrażenia estetyczne;
 • przydatność zastosowania pakietu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i stylistyczna, zgodność z zasadami języka polskiego. 

4. Prace konkursowe oceniała komisja  w składzie:

 • Beata Borys
 • Małgorzata Konopka
 • Aniela Maciejczuk

      5. Jury przyznało następujące nagrody w trzech kategoriach:

Szkoła podstawowa

I miejsce - Alicja Zgajewska,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach - „Książki nie powstały wczoraj, czyli co czytali nasi dziadkowie i rodzice”

II miejsce - Dorota Brzozowska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Sokołach - cykl zajęć „Książki różnych pokoleń”:

 • Książki różnych pokoleń
 • Co czytali dziadkowie i rodzice w szkole podstawowej, a co czytamy teraz my?
 • Henryk Sienkiewicz - pisarz ponadpokoleniowy
 • Co czytali w dzieciństwie i młodości niektórzy współcześni pisarze?

Wyróżnienie - Janina Zajko, Szkoła Podstawowa w Dolistowie - „Książki różnych pokoleń”

Gimnazjum

Wyróżnienie - Katarzyna Zdrodowska, Zespół Szkół w Sokołach - „Historia książki”

Szkoła ponadgimnazjalna

Wyróżnienie - Dorota Gierałtowska, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku -  „Bohaterowie naszych lektur”

 

Gratulujemy zwycięzcom !

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!