6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Trwają przygotowania do 6 edycji ogólnomiejskiej akcji czytelniczej Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. Biorą w niej udział przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku, ale też chętni z  innych miejscowości. 

W dniu 2 czerwca o godzinie 10.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki, przy ul. Odeskiej 1,  odbędzie się impreza inaugurująca obchody z udziałem Gości Honorowych - reprezentujących białostockie placówki, organizacje.  Do udziału zaproszone zostaną dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych naszego miasta.

Pracownicy białostockich instytucji udadzą się dniach  5 – 9 czerwca 2017r. do  białostockich przedszkoli i szkół podstawowych, gdzie będą głosno czytali wybrane przez siebie fragmenty książek  i rozmawiali o swoich pasjach czytelniczych, doświadczeniach zawodowych. 

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska białostockiego - w ubiegłym roku przystąpiło do niej 67 placówek oświatowych (przedszkoli i szkół), pozyskano 30 Partnerów – przedstawicieli różnych instytucji (448 osób czytających), zorganizowano 422 imprezy czytelnicze, w których uczestniczyło 13 562  dzieci.

Jestesmy otwarci na wszystkich zainteresowanych czytaniem dzieciom, zapraszamy do udziału w naszej imprezie.

Olga Topolewska – koordynator akcji
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul. Złota 4, 15-016 Białystok
tel. 85 732 73 23, email: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl

strona www akcji - http://bp.bialystok.edu.pl/