Konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach” w Mońkach

Data wydarzenia: 
15/05/2017

15 maja odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach”, której organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II. Wzięło w niej udział 92 nauczycieli z Monieki i powiatu monieckiego.

Konferencję rozpoczęła wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Anna Krawczuk. Podziękowała Pani Dyrektor szkoły w Mońkache za udostępnienie pomieszczeń szkolnych.

Podczas części plenarnej przekazane zostały ogólne informacje dotyczące zmian w systemie edukacji. Pani Krystyna Grabowska omówiła podstawy prawne wdrażanych zmian w edukacji. Pani Anna Krawczuk, przedstawia kierunki zmian podstawy programowej. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Mońkach poinformował o „Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa”.

W drugiej części konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty dotyczące nowych podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania. Odbyło się 8 warsztatów prowadzonych przez konsultantów CEN w Białymstoku. (edukacja wczesnoszkolna – Jadwiga Czyżewska, j. polski – Beata Borys, j. obcy – Krystyna Łuniewska, historia – Artur Brzeziński, matematyka – Joanna Wasilewska, informatyka – Katarzyna Gagan, przedmioty przyrodnicze – Anna Karpowicz, przedmioty zawodowe - Ryszard Kuliński)

Konferencji towarzyszyła prezentacja oferty wydawnictwa Nowa Era oraz MAC Edukacja.