Ostatnie wolne miejsca!!! - 24-26.06.17r. - I POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szanowni Nauczyciele

Obecnie MEN, bardzo podnosi rangę i uczula na posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej we wszystkich placówkach oświatowych. Organizujemy od wielu lat kurs nadający uprawnienia dla n-l z tego zakresu.

Dane kwalifikacje może zdobyć każdy nauczyciel! Obowiązek prawny nałożony jest przez MEN, do posiadania takich uprawnień dla nauczycieli uczących przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Zajęcia, bardzo praktyczne, zakończone egzaminem - prowadzą wykwalifikowani pracownicy medyczni z  Collegium  Medicum Ochrona Medyczna z Krakowa. Nauczyciel otrzymuje uprawnienia potwierdzone świadectwem MEN.
Zostały ostatnie wolne miejsca!!! - 24-26.06.17r.
Zapraszam serdecznie! Anna Karpowicz:  anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl  kom. 608 31 70 10