I POMOC PRZEDMEDYCZNA w ramach przedmiotu EDB 2016/17 - obowiązkowe uprawnienia wg prawa oświatowego!. Kurs nadający uprawnienia zawodowe dla nauczycieli.

Cele: 

- uaktualnienie zdobytych uprawnień do prowadzenia zajęć , które zgodnie z prawem tracą moc po 5 latach - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Adresaci: 

nauczyciele którzy w 2012 nabyli uprawnienia do prowadzenia zajec z I pomocy w ramach EDB oraz inni zainteresowani

Liczba godzin: 

33

Termin realizacji/składania zgłoszeń: 

24-26. 06. 2017r. (sobota, niedziela, poniedziałek)

Prowadzący: 

Ochrona Medyczna, wydział Ochrony Zdrowia Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum

Organizator: 

Anna Karpowicz anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

Cena: 

600 zł

Uwagi: 

Proszę o kontakt !!!-zainteresowane osoby anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

Nauczyciele, którzy w maju- październiku 2012r. zdobyli kwalifikacje do prowadzenia zajęć z I pomocy w ramach przedmiotu EDB, zgodnie z prawem po pięciu latach tracą uprawnienia. Recertyfikacji - czyli przedłużeniu ważności uzyskanych kwalifikacji nie dotyczy nauczycieli, dlatego po pięciu latach należy powtórzyć dany kurs uprawniający do prowadzenia tych zajęć. Uwaga: zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel bez uprawnień nie może prowadzić zajeć z I pomocy w ramach EdB!

Zapraszam serdecznie! Anna Karpowicz