Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek