Konkurs "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego do udziału w konkursie Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”

Uczestnictwo w Konkursie polega na na samodzielne opracowanie i przesłanie materiału edukacyjnego  (film, prezentacja, materiały audio, materiały interaktywne, scenariusz itp.) do wykorzystania w trakcie zajęć edukacyjnych.

Cel konkursu:

  1. Zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi TIK do wspomagania dydaktyki oraz promocja nowoczesnych metod nauczania.
  2. Opracowanie materiału edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK
  3. Opublikowanie materiałów edukacyjnych w zasobach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zwanej dalej (PPE)

Czas Trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 kwietnia 2017 r. i kończy się w dniu 25 maja 2017 r.

Konkurs odbywa się jednoetapowo.
Do opracowania materiału edukacyjnego można wykorzystać dowolne oprogramowanie komputerowe oraz dostępne aplikacje.
Przesłany materiał edukacyjny powinien zostać udostępniony z licencją Creative Commons typu CC-BY lub CC-BY-NC (załącznik nr 1)
Nauczyciel może zgłosić do konkursu kilka prac wcześniej niepublikowanych
Pracę konkursową należy przesłać na nośniku CD/DVD/blu ray na adres CEN w Białymstoku ul. Złota 4, 15-016 Białystok wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w regulaminie konkursu na stronach www:
http://cen.bialystok.pl,
http://ppe.wrotapodlasia.pl,
http://www.cen.suwalki.pl,
https://www.odnlomza.pl,
http://www.bp.lomza.pl,

Zapraszam
Zdzisław Babicz dyrektor CEN w Białymstoku