II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii w Warszawie

25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. 
Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

 W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?”, dotycząca polskiej strategii budowania kompetencji branżowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.me.gov.pl/node/27100