Konferencje informacyjno-szkoleniowe „WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOŁACH"

Sz.P. Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Samorządów Woj. Podlaskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencjach, które CEN w Białymstoku zorganizuje w Białymstoku i miastach powiatowych dawnego województwa białostockiego.

 Plan konferencji przewiduje część plenarną i zajęcia warsztatowe.

W części plenarnej przekazane zostaną ogólne informacje dotyczące reformy oświaty, natomiast
w części specjalistycznej nauczyciele konsultanci przedstawią szczegółowe informacje dotyczące wdrażania podstawy programowej poszczególnych przedmiotów nauczania.

Terminarz konferencji:

Miejscowość

Miejsce konferencji

Data i godzina

Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul. Złota 4 (konferencja organizowana we współpracy Z MODMem Białystok)

Fotorelacja z konferencji

26.04.2017, godz. 14.00

Sokółka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Grodzieńska 43

Fotorelacja z konferencji

24.04.2017,  godz. 14.30

Hajnówka

Zespół Szkół nr 3, ul. Nowowarszawska 20

8.05.2017, godz. 14.30

Mońki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II,
ul. Planetarna 13

15.05.2017,  godz. 14.30

Bielsk Podlaski

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego ul. Wysockiego 6

22.05.2017, godz. 14.30

Siemiatycze

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II ul. Gen. Wł. Andersa 4

29.05.2017, godz. 14.30

 Ramowy program konferencji:

Część plenarna:               Zdzisław Babicz – Kierunki zmian podstawy programowej

                             Krystyna Grabowska – Uwarunkowania prawne wdrażania reformy

Część specjalistyczna:

Lp.

Temat

Prowadzący

Adresaci /uwagi

1.   

Wdrażanie nowej podstawy programowej wyzwaniem dla nauczyciela

Jadwiga Czyżewska

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego

2.

Nowa podstawa programowa z języka polskiego od roku szkolnego 2017/2018

Beata Borys

Nauczyciele języka polskiego

3.   

Jak przygotować się do realizacji podstawy programowej języka obcego?

Krystyna Łuniewska

Wiktoria Blakicka,
Jolanta Grygoruk

Nauczyciele języka obcego

4.      

Etap konkretny i etap formalny w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej – nowa podstawa programowa

Joanna Wasilewska

Nauczyciele matematyki

5.     

Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII)

Anna Karpowicz

Nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografii

Proszę o przyniesienie "starej
i nowej" podstawy programowej

6.    

Wdrażanie nowej podstawy programowej nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie

Artur Brzeziński

Nauczyciele historii

7.     

Zmiany w nauczaniu informatyki - podstawa programowa kształcenia informatycznego 

Katarzyna Gagan

Nauczyciele uczący informatyki w szkole podstawowej

8.    

Wdrażanie nowej podstawy programowej
z "Wychowania do życia w rodzinie"

Grażyna Łaniewska

Nauczyciele "Wychowania do życia w rodzinie"

9.    

Zmiany w kształceniu specjalnym i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Dorota Ksok-Borowska

Anna Florczak

Pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

 10.

Analiza zmian w szkolnictwie zawodowym od 1.09.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodach

Ryszard Kuliński

Zainteresowani nauczyciele

11.

Wdrażanie nowej podstawy programowej „Edukacja dla bezpieczeństwa”

Wojciech Zdanuczyk –

MODM Białystok

dotyczy tylko Białegostoku
 w dniu 26.04.2017

12.

Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki

Joanna Ciesielska-

MODM Białystok

dotyczy tylko Białegostoku
 w dniu 26.04.2017

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego