Kurs nadający uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna szkolnego centrum informacji

Zainteresowanych nabyciem uprawnień do pełnienia funkcji Opiekuna Szkolnego Centrum Informacji, zapraszamy na kurs "Opiekun Szkolnego Centrum Informacyjnego i Multimedialnego". Szkolenie, w wymiarze 40 godz. dydaktycznych, będzie realizowane metodą blended learning w oparciu o ramowy program MEN. Odpłatność za kurs wynosi 290 zł. Zainteresowanych zapraszam do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

Szczegółowych informacji udziela Anna Krawczuk anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl