Kursy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych

Zapraszamy do udziału w kursach z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zaplanowane są kursy w 3 kategoriach:

  1. Administrator Danych Osobowych (ADO)
  2. Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
  3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Trenerzy:

Zespół praktyków z dziedziny ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
z Firmy STS Elektronik OPTIMUS SA. Firma od roku 1996 operuje w obszarze zabezpieczeń organizacyjnych i informatycznych. Trenerzy posiadają doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Administratorów Systemów Informatycznych. 

Informacje organizacyjne

  • Miejsce: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4
  • Termin: 30 maja 2017               
  • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (godz. 10.00 – 15.00)
  • Koszt jednego kursu: 290 zł

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział, natomiast osoby, które przystąpią do testu i uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat. 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach, prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

Kontakt:

  • w zakresie organizacji szkoleń: Anna Krawczuk – anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
  • w sprawach merytorycznych: Stanisław Sakowicz – 602 218 200, Janusz Szypluk – 538 936 537

Programy poszczególnych kursów są dostepne w załączonym pliku poniżej.