Oferta warsztatowa IV-VI 2017

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego

 

Dyrektor, nauczyciele konsultanci, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele doradcy metodyczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapraszają Państwa do korzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Układ treści oferty jest skupiony wokół głównych obszarów funkcjonowania szkół
 i placówek oświatowych, a propozycje szkoleniowe uwzględniają ważne tematy dotyczące edukacji, z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

W prezentowanej publikacji szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Proponujemy w związku z tym szereg działań adresowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Poniższa oferta obejmuje propozycje różnych form doskonalenia zawodowego, które zostaną zrealizowane w okresie kwiecień – czerwiec 2017 roku. Zajęcia, w wymiarze od 2 do 4 godzin dydaktycznych, będą się odbywać w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w szkołach
 i placówkach oświatowych województwa podlaskiego.

Niniejsza publikacja umożliwi Państwu wybranie interesujących szkoleń związanych
z nauczanym przedmiotem, profilem pracy dydaktyczno-wychowawczej i zajmowanym stanowiskiem. Uczestnictwo w proponowanych formach doskonalenia pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności, poznać ciekawe rozwiązania metodyczne, przeanalizować własne działania poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, która w wersji elektronicznej jest dostępna pod adresem http://cen.bialystok.pl. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału poprzez formularze rejestracyjne. Hiperłącza do formularzy są zawarte przy opisie konferencji oraz poszczególnych warsztatów.

 

Zdzisław Babicz

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli

w Białymstoku