Kompetencje rady pedagogicznej czyli jak nie zginąć w stale zmieniającym się prawie oświatowym

Założenia merytoryczne kursu

Prowadząca KRYSTYNA GRABOWSKA

Problem: podstawy prawne uchwał rad pedagogicznych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz zasadami techniki prawodawczej.

Rozwiązania : w oparciu o ustawę Prawo oświatowe wskażemy kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej, odpowiemy m.in. na pytanie dotyczące  zapisu  „wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi”, czy we wszystkich uchwałach powinien ten zapis wystąpić ?

Korzyści dla uczestnika:

  1. Zapoznanie się z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
  2. Stworzenie katalogu ramowych uchwał rady pedagogicznej w formie drukowanej oraz przesłanie publikacji na konta uczestników w wersji edytowalnej.
  3. Możliwości wymiany doświadczeń.
  4. Doskonalenie umiejętności dyrektora szkoły/placówki oświatowej w następującym zakresie:
  • pracy zespołowej,
  • tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Uczestnicy: kadra kierownicza oraz nauczyciele zainteresowani prawem oświatowym

Założenia organizacyjne kursu

 Liczba godzin dydaktycznych  -12.Harmonogram spotkań – 5,12,19,26 kwietnia (środa), w godzinach 16-1830, sala 201w  siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul, Złota 4. Parking gwarantowany.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 3 kwietnia 2017r. na adres grabka@cen.bialystok.pl , krystyna.grabowska@cen.bialystok.edu.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie WWW Centrum.