ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych