Oferta warsztatowa styczeń - marzec 2017

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego
 
Dyrektor, nauczyciele konsultanci, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele doradcy metodyczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapraszają Państwa do korzystania  z oferty warsztatowej.
Układ treści oferty jest skupiony wokół głównych obszarów funkcjonowania szkół  i placówek oświatowych, a propozycje szkoleniowe uwzględniają ważne tematy dotyczące edukacji, w szczególności kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. Prezentowana oferta obejmuje propozycje szkoleń warsztatowych, które zostaną zrealizowane  w pierwszym kwartale 2017 roku. Zajęcia, w wymiarze od  2 do 4 godzin dydaktycznych, będą się odbywać w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w szkołach i placówkach oświatowych województwa podlaskiego. 
Niniejsza publikacja umożliwi Państwu wybranie interesujących szkoleń związanych  z nauczanym przedmiotem, profilem pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajmowanym stanowiskiem.
Informujemy, iż zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających udział  w formach doskonalenia. Jest to związane z wymogami zawartymi w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, według którego data i miejsce urodzenia  uczestnika są niezbędne  do wystawienia zaświadczenia. Prosimy Państwa o elektroniczne zgłoszenie udziału w zajęciach.  Formularze rejestracyjne są dostępne na stronie www CEN http://cen.bialystok.pl/. Hiperłącza  do formularzy rejestracyjnych znajdują się przy opisie każdej formy doskonalenia, umieszczonej  w „Ofercie warsztatowej styczeń - marzec 2017” (w wersji elektronicznej Oferty dostępnej  na stronie www CENu).  
Wcześniejsze zgłoszenie udziału usprawni nam organizację formy doskonalenia, a także pozwoli na przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.  Zaświadczenia, jako plik pdf, będą przesłane na adresy mailowe uczestników po zakończeniu formy doskonalenia.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
 
Zdzisław Babicz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku