I POMOC PRZEDMEDYCZNA w ramach przedmiotu EDB 2017/18 - Uaktualnienie uprawnień zawodowych nauczycieli.

Cele: 
- uaktualnienie zdobytych uprawnień do prowadzenia zajęć , które zgodnie z prawem tracą moc po 5 latach - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Adresaci: 
nauczyciele którzy w 2013 nabyli uprawnienia do prowadzenia zajec z I pomocy w ramach EDB oraz inni zainteresowani
Liczba godzin: 
33
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
maj-czerwiec 2018r. (sobota, niedziela, poniedziałek) po zebraniu grupy
Prowadzący: 
Ochrona Medyczna, wydział Ochrony Zdrowia Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum
Organizator: 
Anna Karpowicz anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl
Cena: 
600 zł
Uwagi: 
Proszę o kontakt !!!-zainteresowane osoby anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl Nauczyciele, którzy w maju- październiku 2013r. zdobyli kwalifikacje do prowadzenia zajęć z I pomocy w ramach przedmiotu EDB, zgodnie z prawem po pięciu latach tracą uprawnienia. Recertyfikacji - czyli przedłużeniu ważności uzyskanych kwalifikacji nie dotyczy nauczycieli, dlatego po pięciu latach należy powtórzyć dany kurs uprawniający do prowadzenia tych zajęć. Uwaga: zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel bez uprawnień nie może prowadzić zajeć z I pomocy w ramach EdB! Zapraszam serdecznie! Anna Karpowicz