Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne w Muzeum POLIN

Muzeum Polin zaprasza szkoły do wzięcia udziału w szkoleniach poświęconych reagowaniu na przejawy antysemityzmu oraz inne formy dyskryminacji.

Szkolenia prowadzone są w Muzeum POLIN przez parę trenerską: doświadczoną trenerkę antydyskryminacyjną oraz edukatora/edukatorkę z Muzeum,
specjalizujących się w dziedzinie historii i kultury żydowskiej.
Przykłady historyczne dotyczące mniejszości żydowskiej są punktem wyjścia do ćwiczeń i dyskusji nad współczesnymi problemami dyskryminacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator pokrywa koszt wyżywienia i noclegów. Osoby uczestniczące muszą zapewnić sobie dojazd na miejsce szkolenia.

Terminy szkoleń do wyboru:

7-8 XI 2016 – szkolenie dla przedstawicieli dyrekcji

26-27 XI 2016 lub 4-5 III 2017 – szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli

Mile widziane będą zgłoszenia zespołów szkolnych (więcej niż 1 osoba ze szkoły, w tym przedstawiciele dyrekcji).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń (załącznik) do 24 października 2016 do godz. 15:00 na adres: agrzegorczyk@polin.pl