Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 8 edycja

  • Realizatorzy: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół POlskich Rada Oddziału w Białymstoku, współpraca: CEN w Białymstoku
  • Termin: wrzesień - listopad 2018
  • Miejsce: CEN w Białymstoku i szkoły woj. podlaskiego
  • Prowadzący: Olga Topolewska - koordynator, Magdalena Kraszewska - współpraca
  • Adresaci: Zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
  • Strona www z informacjami bieżącymi o realizacji projektu - czytaj
Koordynator: 
Olga Topolewska