Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktyvcznej nauki zawodu

Cele: 
Wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu, oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie
Adresaci: 
Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu (zatrudnieni przez szkołę lub placówkę) bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia modułowego
Liczba godzin: 
153
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
Realizacja po zebraniu grupy - rok szkolny 2017/2018
Prowadzący: 
Ryszard Kuliński
Organizator: 
Ryszard Kuliński
Cena: 
1200
Uwagi: 
Przewidywane rozpoczęcie kursu październik - listopad 2017r.