Kurs pedagogiczny uprawniajacy do pełnienie funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu

Cele: 
Wyposażenie słuchach w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i oprowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.
Adresaci: 
Osoby chcące uzyskać powyższe uprawnienia pedagogiczne (niekoniecznie trzeba być zatrudnionym)
Liczba godzin: 
80 (70 + 10 godzin praktyki metodycznej)
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
Rok szkolny 2017/2018 - Do zebrania grupy
Prowadzący: 
Ryszard Kuliński
Organizator: 
Ryszard Kuliński
Cena: 
600 zł