7 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Cele akcji: promocja książki, zalet głośnego czytania oraz rozwijanie  zainteresowań czytelniczych uczniów przedszkoli i szkoły podstawowej;
skupienie zainteresowania przedstawicieli różnych instytucji, organizacji miasta Białegostoku  wokół problematyki czytelnictwa; promocja  pracy bibliotek szkolnych Białegostoku

Organizatorzy: 
Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, Towarzystwo  Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich  Rada Oddziału w Białymstoku
Współorganizatorzy:
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku.

Przebieg akcji: 
Akcja w Białymstoku rozpocznie się od uroczystej  inauguracji  w Operze i Filharmonii Podlaskiej  Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, przy ul. Odeskiej1. Następnie w przedszkolach i szkołach podstawowych Białegostoku będą odbywać się liczne imprezy czytelnicze, w tym głośne czytania i rozmowy zawodach zudziałem pozyskanych Partnerów.

Strona www akcji (poprzednie edycje)- zobacz

Koordynator: 
Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska - współpraca