Sieć Dyrektorów: Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania szkołą

  • Do udziału w sieci zapraszamy wszystkie/ich chętne/ych do współpracy dyrektorki/dyrektorów szkół/placówek z całego województwa podlaskiego
  • Liczba uczestniczek/ów sieci jest nieograniczona
  • Liczba poruszanych wątków będzie wynikała z realnych potrzeb uczestniczek/ów sieci
  • Propozycje do planu pracy sieci zostaną zebrane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w październiku 2015
  • Planowane są spotkania stacjonarne (w zależności od potrzeb), nie częściej niż raz na dwa miesiące oraz dyskusje na forum.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie wspomagana poprzez platformę e-learningową.

 

Koordynator: 
Grażyna Wiśniewska, Eugeniusz Dworakowski