Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych