Kangur 2014

Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów i szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Matematycznym KANGUR 2014

Termin konkursu 20 marca 2014r, wpłata 8zł

 

 

Szkoły zgłaszają uczestników wykorzystując założone w ubiegłym roku konto za pośrednictwem strony www.kangur-mat.pl

 (instrukcja w zakładce KONTA SZKÓŁ)

Szkoła, która w ubiegłym roku nie brała udziału w KANGURZE, tworzy na stronie WWW swoje konto (jak wyżej).

Po 1 stycznia 2014r., na adres CENu- ul. Złota 4, 15-016 Białystok nadsyłamy także, wzorem lat ubiegłych, pisemne zgłoszenie, dowód wpłaty, listę uczestników.

OSTATECZNY TERMIN nadsyłania zgłoszeń i wpłat za uczestników upływa 25 stycznia 2014r

 

Wpłat dokonujemy po 1 stycznia 2014r na konto:

                                        CEN Białystok, ul. Złota 4

KB S.A. II O/Białystok

66 1500 1344 1213 4009 5654 0000

dopisek: „KANGUR”

 

Nieterminowe zgłoszenie może skutkować niewzięciem udziału w konkursie lub nieotrzymaniem prezentów dla uczestników konkursu

 

Plakaty do pobrania i wydrukowania na stronie

www.kangur-mat.pl  w zakładce „Konta szkół”

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia w załącznikach

 

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do: Aliny Mikołajczuk, regionalnego organizatora konkursu w CEN, Białystok

Kontakt: alina@cen.bialystok.pl, tel. 85-7329867, w.124