Kadra

Ewa Ściana dyrektor CEN Pokój: 110a
Babicz Zdzisław wicedyrektor CEN, konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej Pokój: 209
Krawczuk Anna wicedyrektor CEN, konsultant ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw Pokój: 12
Beata Borys konsultant ds. edukacji polonistycznej Pokój: 213
Blakicka Wiktoria konsultant ds. języków obcych Pokój: 213
Brzeziński Artur konsultant ds. projektów edukacyjnych, edukacji obywatelskiej i historycznej Pokój: 212
Busłowska Lilla doradca metodyczny Pokój: można szukać w p. 105
Czyżewska Jadwiga konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej Pokój: 205
Dworakowski Eugeniusz konsultant ds.diagnozy edukacyjnej Pokój: 211
Florczak Anna konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego Pokój: 210
Gagan Katarzyna konsultant ds. informatyki Pokój: 207
Grabowska Krystyna konsultant ds. prawa oświatowego Pokój: 208
Grygoruk Jolanta doradca metodyczny ds. języka białoruskiego Pokój: 205
Karpowicz Anna konsultant ds. edu. przyrodniczej Pokój: 212
Kraszewska Magdalena konsultant ds. podlaskiej platformy edukacyjnej Pokój: 104
Ksok - Borowska Dorota konsultant ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pokój: 210
Kuliński Ryszard konsultant ds. szkolnictwa zawodowego Pokój: 204
Łaniewska Grażyna konsultant ds. wychowania i profilaktyki Pokój: 107
Łazarska Małgorzata konsultant ds. nauczania religii Pokój: 105
Łuniewska Krystyna konsultant ds. języków obcych (język niemiecki) Pokój: 207
Podgórzak Ewa doradca metodyczny Pokój: można szukać w p. 105
Topolewska Olga konsultant ds. bibliotek szkolnych Pokój: 104
Uścinowicz Barbara konsultant d.s. nauczania religii prawosławnej Pokój: 105
Wasilewska Joanna konsultant ds. edukacji matematycznej Pokój: 107
Wiśniewska Grażyna konsultant d. s. oświatowej kadry kierowniczej Pokój: 211