Kadra

Babicz Zdzisław
Dyrektor CEN, konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej
Pokój: 110a
Krawczuk Anna
wicedyrektor CEN, konsultant ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw
Pokój: 12
Beata Borys
konsultant ds. edukacji polonistycznej
Pokój: 213
Blakicka Wiktoria
konsultant ds. języków obcych
Pokój: 213
Brzeziński Artur
konsultant ds. projektów edukacyjnych, edukacji obywatelskiej i historycznej
Pokój: 212
Busłowska Lilla
doradca metodyczny
Pokój: można szukać w p. 105
Czyżewska Jadwiga
konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Pokój: 205
Dworakowski Eugeniusz
konsultant ds.diagnozy edukacyjnej
Pokój: 211
Florczak Anna
konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego
Pokój: 210
Gagan Katarzyna
konsultant ds. informatyki
Pokój: 207
Grabowska Krystyna
konsultant
Pokój: 208
Grygoruk Jolanta
doradca metodyczny ds. języka białoruskiego
Pokój: 205
Karpowicz Anna
konsultant ds. edu. przyrodniczej
Pokój: 212
Kraszewska Magdalena
konsultant ds. podlaskiej platformy edukacyjnej
Pokój: 104
Ksok - Borowska Dorota
konsultant ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pokój: 210
Kuliński Ryszard
konsultant ds. szkolnictwa zawodowego
Pokój: 204
Łaniewska Grażyna
konsultant ds. wychowania i profilaktyki
Pokój: 107
Łazarska Małgorzata
konsultant ds. nauczania religii
Pokój: 105
Łuniewska Krystyna
konsultant ds. języków obcych (język niemiecki)
Pokój: 207
Podgórzak Ewa
doradca metodyczny
Pokój: można szukać w p. 105
Topolewska Olga
konsultant ds. bibliotek szkolnych
Pokój: 104
Uścinowicz Barbara
konsultant d.s. nauczania religii prawosławnej
Pokój: 105
Wasilewska Joanna
konsultant ds. edukacji matematycznej
Pokój: 107
Wiśniewska Grażyna
konsultant d. s. oświatowej kadry kierowniczej
Pokój: 211