Kadra

Ewa Ściana dyrektor CEN Pokój: 110a
Blakicka Wiktoria wicedyrektor CEN, konsultant ds. języków obcych Pokój: 109
Beata Borys konsultant ds. edukacji polonistycznej Pokój: 213
Brzeziński Artur konsultant ds. projektów edukacyjnych, edukacji obywatelskiej i historycznej Pokój: 212
Busłowska Lilla doradca metodyczny Pokój: proszę pytać w sekretariacie
Dunaj-Baczewska Małgorzata konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Pokój: 211
Florczak Anna konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego Pokój: 210
Gagan Katarzyna konsultant ds. informatyki Pokój: 207
Grabowska Krystyna konsultant ds. prawa oświatowego Pokój: 208
Grygoruk Jolanta doradca metodyczny ds. języka białoruskiego Pokój: 202
Jacek Andrzejewski praktykant Pokój: 203A
Karpowicz Anna konsultant ds. edukacji przyrodniczej Pokój: 212
Kraszewska Magdalena konsultant ds. podlaskiej platformy edukacyjnej Pokój: 205
Krawczuk Anna konsultant ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw Pokój: 209
Ksok - Borowska Dorota konsultant ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pokój: 210
Kuliński Ryszard konsultant ds. szkolnictwa zawodowego Pokój: 204
Łaniewska Grażyna konsultant ds. wychowania i profilaktyki Pokój: 213
Łazarska Małgorzata konsultant ds. nauczania religii Pokój: 202
Łuniewska Krystyna konsultant ds. języków obcych (język niemiecki) Pokój: 207
Paweł Wyszkowski praktykant Pokój: 203A
Podgórzak Ewa doradca metodyczny Pokój: proszę pytać w sekretariacie
Topolewska Olga konsultant ds. bibliotek szkolnych Pokój: 205
Uścinowicz Barbara konsultant ds. nauczania religii prawosławnej Pokój: 202
Wasilewska Joanna konsultant ds. edukacji matematycznej Pokój: 202