Pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania

 

Jakie zmiany w świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadziło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach?


Czy placówka niepubliczna ma obowiązek prowadzenia ewaluacji wewnętrznej?


W literaturze metodycznej często używa się zamiennie pojęć: metoda i technika aktywizująca. Czy oznaczają one to samo?


Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie korzystając z formularza.