Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku

ul.Złota 4
15-016 Białystok
tel.(85) 7329867
fax.(85) 7329865

email: cen@cen.bialystok.pl

Kontakt