Informacja pedagogiczna

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 Zestawienia bibliograficzne

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
  3. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  5. Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu edukacji.

 

Doskonalenie nauczycieli w regionie

 

Edukacja – badania, raporty statystyczne.

 1. TALIS 2013 Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (Instytut Badań Edukacyjnych)
 2. Raport o stanie edukacji 2013  (Instytut Badań Edukacyjnych)
 3. Badania jakości i efektywności Edukacji (Najnowsze badania - Instytut Badań Edukacyjnych)
 4. Raport „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna” (Fundacja Nowoczesna Polska, 2011r.)  Wersja elektroniczna publikacji    
 5. Ewaluacja rzadowego programu "Cyfrowa szkoła"(Instytut Badań Edukacyjnych) Wersja elektroniczna publikacji
 6. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 (Główny Urząd Statystyczny) Wersja elektroniczna publikacji  
  Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013r Wersja elektorniczna publikacji