Informacja pedagogiczna

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ogłosiła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 Zestawienia bibliograficzne

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 

Doskonalenie nauczycieli w regionie

 

Edukacja – badania, raporty statystyczne.

 1. TALIS 2013 Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (Instytut Badań Edukacyjnych)
 2. Raport o stanie edukacji 2013  (Instytut Badań Edukacyjnych)
 3. Badania jakości i efektywności Edukacji (Najnowsze badania - Instytut Badań Edukacyjnych)
 4. Raport „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna” (Fundacja Nowoczesna Polska, 2011r.)  Wersja elektroniczna publikacji    
 5. Ewaluacja rzadowego programu "Cyfrowa szkoła"(Instytut Badań Edukacyjnych) Wersja elektroniczna publikacji
 6. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 (Główny Urząd Statystyczny) Wersja elektroniczna publikacji  
  Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013r Wersja elektorniczna publikacji