Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut

 Egzaminy języka niemieckiego

Uczysz się języka niemieckiego, potwierdź swoje umiejętności. Potrzebujesz zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego, które uznawane jest także za granicą - zgłoś się do nas!
W licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym Goethe-Institut przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku można przystąpić do egzaminu dla młodzieży na poziomie A1, A2 według biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Informacje o egzaminie Goethe –Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1

Przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie: A1.

Informacje o egzaminie Goethe–Zertifikat A2 Fit in Deutsch

Przykładowe zestawy egzaminacyjne: A2.

Ważne informacje dla zdających

Regulamin egzaminu (PDF, 356 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminu Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1 (PDF, 281 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminu Zertifikat A2 Fit in Deutsch (PDF, 281 KB)

Termin i zgłoszenia

Egzamin

termin

godzina

cena

Goethe-Zertifikat A1

Fit in Deutsch 1

pisemny

Termin zostanie podany po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów

9.00-10.30

80,- zł

 

ustny

Termin zostanie podany po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów

od 11.00

Goethe-Zertifikat A2

Fit in Deutsch

pisemny

Termin zostanie podany po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów

9.00-10.30

130- zł.

 

ustny

Termin zostanie podany po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów

od 11.00

 

Termin zgłoszeń 

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem wypełnienia pkt. 1 i 2 :

1. formularza zgłoszeniowego

  • online
  • lub wypełnienie i dostarczenie do Medioteki Języka Niemieckiego (Białystok, ul. Złota 4 ; p. 103 w godz. 9:00-15:00 poniedziałek ; 9:00-19:00 wtorek-piątek) formularza zgłoszeniowego w formie papierowej.

2. uiszczenia opłaty za egzamin:

przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie: mBank S.A. 14 1140 1010 0000 5464 2000 1004 w tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu, imię i nazwisko kandydata oraz ośrodek -  Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Białymstoku

Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową.

Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu  i zasadami przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w Mediotece Języka Niemieckiego CEN w Białymstoku.

Formularz zgłoszeniowy online Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1

Formularz zgłoszeniowy online Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch

Kontakt: Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok  ul. Złota 4 (p. 103), tel. 85 732 73 23, 85 732 98 67